PATRON SZKOŁY/Wikipedia
{TUTAJ}

HISTORIA SZKOŁY
{TUTAJ_PLIK*PDF}


DYREKTOR SZKOŁY
{TUTAJ LINK}

RADA PEDAGOGICZNA,
ADMINISTRACJA, OBSŁUGA
{TUTAJ LINK}

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
{TUTAJ LINK}

POCZET SZTANDAROWY
{TUTAJ LINK}

RADA RODZICÓW
{TUTAJ LINK}
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
{TUTAJ_PLIK*PDF}


PROGRAM WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNY
{TUTAJ_PLIK*PDF}


WSO
{TUTAJ_PLIK*PDF}


KALENDARZ IMPREZ
SZKOLNYCH
{TUTAJ_PLIK*PDF}

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
{TUTAJ_PLIK*PDF}

ZAJĘCIA DODATKOWE
DLA UCZNIÓW
{TUTAJ_PLIK*PDF}

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
{TUTAJ_PLIK*PDF}

BIBLIOTEKA

POCZYTAJKA

SALONIK LITERACKO-ARTYSTYCZNY

GALERIA PLASTYCZNA

SPRAWDZIAN SP - OKE
{TUTAJ}

EGZAMIN GIM - OKE
{TUTAJ}
SZKOŁA W OBIEKTYWIE
PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

PUBLIKACJE UCZNIÓW


OKE KRAKÓW {TUTAJ}

CKE WARSZAWA {TUTAJ}

OPERON {TUTAJ}

OPERON Sklep {TUTAJ}

WSIP {TUTAJ}

WSIP Sklep {TUTAJ}

PWN - Sklep {TUTAJ}


KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE {TUTAJ}


LKS GÓRKI {TUTAJ}


trwa inicjalizacja, prosze czekac...


prosze czekac...MDM kalkulator


trwa ladowanie...ARCHIWUM 2016/2017 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2015/2016 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2014/2015 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2013/2014 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2012/2013 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2011/2012 {TUTAJ LINK}


Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
Górki 78, 36 - 200 Brzozów
Telefon. (013) 4345614
Fax. (013) 4345614
Email.

MAPA DOJAZDU

 

KONKURS PLASTYCZNY KLASY IIISP
14.11.2017

W środę 8 listopada 2017r w klasie 3 ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego pt. „Nasza piękna jesień”. Konkurs zorganizowany został przez uczennice klasy trzeciej: Milenę Chmielewską, Zuzannę Piotrowską oraz Julię Bania. Dziewczynki samodzielnie przygotowały regulamin konkursu oraz dyplomy. Zatroszczyły się również
o nagrody. Do pracy w komisji oceniającej prace zaprosiły wychowawczynię oraz nauczyciela plastyki. Nie zapomniały też o fotorelacji, którą przygotowały wspólnie z panem Ryszardem Piecuchem. W konkursie wzięło udział 6 uczniów
z klasy 3.
I miejsce zdobył Paweł Cichoń,
II miejsce Wojciech Florczak,
III miejsce Barbara Oleniacz.
Gratuluję dziewczynkom pomysłu i umiejętności współpracy z nauczycielami oraz rówieśnikami, a uczestnikom konkursu zdolności plastycznych.
E. Biega

MISIE RATOWNISIE

Drodzy Uczniowie!            
Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Misie Ratownisie".
Jej celem jest zbiórka pluszaków, które zostaną przekazane do jednostek Straży Pożarnych,
zespołów Ratownictwa Medycznego i innych służb, aby były one wsparciem dla najmłodszych
w ciężkich chwilach!
Misie będą wręczane dzieciom przez służby ratunkowe i policjantów na miejscach zdarzeń.
Maskotki mogą być nowe oraz używane (w dobrym stanie) w różnych rozmiarach (te większe zostaną przekazane do hospicjum dla dzieci w Rzeszowie).
Kochani prosimy Was o wykazanie się empatią i przekazywanie na akcję takich pluszaków, które mogłby budzić w dzieciach spokój i pozytywne uczucia w trudnych momentach.
Maskotki przynosimy do szkolnej biblioteki. Akcja trwa do 9 grudnia

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE 11 LISTOPADA

Jak co roku, delegacja Naszej Szkoły udała się do Brzozowa na obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nasza delegacja tworzyła Poczet Sztandarowy, w którym rolę chorążego pełnił David Bednarczyk z kl. III gimn., a asystę stanowiły Sara Milczanowska i Weronika Czechowska z klasy siódmej pod opieką pana Damiana Barańskiego i pana Ryszarda Piecucha, który jednocześnie tworzył dokumentację fotograficzną.
Uroczystość rozpoczęła zbiórka pod budynkiem „Sokoła“ reprezentantów władz samorządowych, organizacji społecznych i kombatanckich, służb mundurowych, szeregu instytucji, partii politycznych, oraz licznie przybyłych pocztow sztandarowych. W takt pieśni legionowych w wykonaniu Orkiestry Brzozowskiego Domu Kultury, zebrani udali się do kościoła, gdzie miał miejsce kolejny punkt programu uroczystości, a mianowicie koncelebrowana Msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył o. Tomasz Nogaj.
Po mszy, nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik „Tym, Którzy Życie Polsce Oddali“, któremu towarzyszyła Orkiestra dęta BDK. Przy wspomnianym pomniku oraz stojącym obok Matki Boskiej Częstochowskiej, pełnili wartę harcerze z Brzozowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Odegranie Hymnu Państwowego oraz krótki program artystyczny w postaci recytacji patriotycznych wierszy przez uczennice brzozowskiej szkoły stanowiło początek „pomnikowej“ części uroczystości. Następnie zabrał głos burmistrz Brzozowa, pan Józef Rzepka oraz o. Tomasz Nogaj poprowadził modlitwę za Ojczyznę.
Na zakończenie uroczystości delegacje władz, instytucji oraz szkół złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów, a także zgodnie z listopadową tradycją zapaliły znicze.

10.11.2017
AKADEMIA Z OKAZJI 99 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEŁOŚCI

08.11.2017
WYCIECZKA NA ŚLIZGAWKĘ DO SANOKA - MOSiR SANOK ARENA

05.11.2017
ZADUSZKI WITOSOWE W WIERZCHOSŁAWICACH

6 września 1997 roku Szkole Podstawowej w Górkach nadano imię sławnego człowieka, chłopskiego syna polskiej ziemi, trzykrotnego premiera rządu – Wincentego Witosa. Witos wyrósł z ludu, żył z nim i dla niego pracował, dlatego jest osobą szczególnie bliską społeczności góreckiej. Wieś była mu najbliższa, a godność człowieka najwyższa. Dwa lata później, 19 czerwca 1999r., Szkoła została uhonorowana posiadaniem własnego sztandaru, który ufundowali przez rodzice uczniów.
Niejako konsekwencją tych wydarzeń, stało się coroczne uczestnictwo w uroczystościach poświęconych Wincentemu Witosowi oraz Jego najwierniejszemu uczniowi – Stanisławowi Mierzwie, który 25 lat temu spoczął obok Niego. „Witosowe Zaduszki”, bo taką nazwę nosi uroczystość organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, odbywają się w pierwszą niedzielę po wszystkich świętych, a w tym roku był to 5 listopada.
Czteroosobowy poczet sztandarowy (w tym zmiennik) z klasy siódmej oraz sześcioosobowa grupa uczniów z klasy III gimnazjum stanowili delegację Szkoły, która pod opieką pani Anny Szczęsnej i pana Ryszarda Piecucha, wzięli udział we wspomnianej uroczystości.            
Tradycyjnie rozpoczęła się ona Mszą św. rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. inf. Adama Kokoszki, którego, podobnie jak pozostałych zgromadzonych, powitał ks. Jerzy Czuj, wierzchosławicki proboszcz. W uroczystości wzięli udział ludowcy, którzy przyjechali tu z całej Polski, w tym także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z całym klubem poselskim, delegacje i poczty sztandarowe. W czasie Mszy św. w intencji ojczyzny modlono się za śp. Wincentego Witosa, współtwórcę tej wolności, i wszystkich ludowców ze Stanisławem Mierzwą, którzy walczyli o jej utrzymanie.
Ponad pięć tysięcy ludowców i 400 sztandarów PSL z całej Polski uczestniczyło w niedzielę w tegorocznych Zaduszkach Witosowych.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości uformowali kolumnę i w takt orkiestry przeszli na wierzchosławicki cmentarz, gdzie miały miejsce wystąpienia liderów ruchu ludowego oraz rodziny, w imieniu której głos zabrał prawnuk Wincentego Witosa, pan Marek Steindel. „PSL tak licznym spotkaniem, rozpoczyna obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To symboliczne, że inauguracja odbywa się u grobu tego, który ma, podobnie, jaki i inni działacze ruchu ludowego w owym czasie, niekwestionowane zasługi w odzyskaniu naszej niepodległości. Zasługi te są dzisiaj marginalizowane, by nie powiedzieć, że zapominane” – powiedział, nie ukrywając wzruszenia.  
„Przyrzekamy bronić i chronić tej godności rozumianej, jako współpraca i jedność” – mówił podczas uroczystości Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Dzisiaj jest czas, żeby mówić o idei zjednoczenia Polski i Polaków, o przywróceniu Polsce braterstwa. To nasza, wielka dziejowa misja – przypomniał lider PSL.
Przemawiający przed grobem Wincentego Witosa przewodniczący Rady Naczelnej Jarosław Kalinowski przypomniał także postać innego wielkiego Polaka i patrioty, Tadeusza Kościuszki. Podkreślił, że myślenie o Polsce wielkiej i niepodległej obu Polaków: Kościuszki i Witosa było podobne. Obaj robili wszystko w swoim życiu dla dobra Ojczyzny. Ich działalność jest wzorem dla nas i dla następnych pokoleń Polaków. „Będziemy robili wszystko, co możliwe, żeby stać na straży Polski suwerennej, Polski wolnej, silnej i szanowanej. Na straży Polski opartej na zasadach demokratycznego państwa prawa, bo tylko w takich warunkach można zagwarantować godność każdemu człowiekowi. Tacy Byliśmy, tacy jesteśmy i tacy będziemy” – zapewnił Jarosław Kalinowski.            
Po przemówieniach, przybyłe delegacje składały wieńce i wiązanki kwiatów dla uczczenia pamięci Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, po czym uczestnicy uroczystości udali się na spotkanie w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa z udziałem Władysława Kosiniaka Kamysza- posła na Sejm RP, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten punkt programu zakończył tegoroczne Zaduszki Witosowe.
Tekst i zdjęcia: R. Piecuch

04.11.2017
NIEPODLEGŁOŚCIOWY BIEG SOKOLI - SANOK
BARBARA FUTYMA NA PODIUM

31.10.2017
DZIEŃ PATRONA NASZEJ SZKOŁY WINCENTEGO WITOSA

30.10.2017
DZIEŃ SPÓDNICY

Światowy Dzień Spódnicy uczczony!
Większość z nas na co dzień wybiera spodnie. Powód? Wygoda. Jednak Światowy Dzień Spódnicy, zwany też dniem kobiecości, stanowi doskonałą okazję, żeby wyglądać inaczej niż zwykle. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i nasi uczniowie 30 października włączyli się w obchody Dnia Spódnicy. Nagrodą dla uczennic, które w tym dniu dały odpocząć spodniom i założyły spódnice miało być zwolnienie z pytania na lekcjach.
Chłopcy natomiast alternatywnie mogli założyć koszule. „Wkręconych” uczniów prezentujemy na zdjęciach i gratulujemy należytego uczczenia tego dnia!
D. Długosz

27.10.2017
PASOWANIE 1 KLASY

W dniu 27 października 2017r. uczniowie klasy pierwszej zgromadzili wokół siebie swoich rodziców, najbliższych, kolegów z klas 0-3 i nauczycieli by zaprezentować im swoje umiej ętności aktorsko-muzyczne oraz złożyć uroczyste ślubowanie.
Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitał dyrektor Szkoły, pan Karol Stankiewicz i oddał głos pierwszoklasistom. Dzieci przedstawiły program artystyczny wcielając się w role książkowych bohaterów, śpiewając i tańcząc. Tym samym wykazały, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami. Tu nastąpiło wprowadzenie sztandaru szkoły i w podniosłej atmosferze pierwszoklasiści złożyli swoje ślubowanie. Następnie Pan Dyrektor, tradycyjnym ołówkiem, dokonał symbolicznego „Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Górkach”. Było to duże przeżycie zarówno dla pasowanych dzieci jak i ich rodziców. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, plakietki, zakładki oraz drobne upominki od rodziców, a następnie pozowały do wspólnego zdjęcia z Panem Dyrektorem, wychowawczynią i rodzicami.
Uczniowie do tej uroczystości przygotowywali się pod kierunkiem wychowawczyni, Bernadetty Gołąb, a sferą muzyczną zawiadywał pan Maciej Tymkiewicz.
Do grona szkolnej społeczności wstąpili: Amelia Czechowska, Wiktor Farbaniec, Nikola Florczak, Dawid Futyma, Katarzyna Graboń, Amelia Graboń-Hafid, Marcelina Grela, Fabian Łuc, Gabriela Surowiak, Norbert Tympalski.
B. Gołąb

24.10.2017
POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI W SZACHACH

24 października 2017 r. uczniowie naszej Szkoły w składzie: Klaudia Futyma, Dawid Futyma i Piotr Bober wzięli udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Szachach. W grupie naszych zawodników startowało pięć drużyn.
Ostatecznie nasza drużyna zajęła 3 miejsce i znalazła się na podium. Przed nami, na miejscu drugim znalazła się drużyna z Brzozowa, a cały turniej wygrali zawodnicy reprezentujący Szkołę ze Starej Wsi.
A. Mazurek

20.10.2017
PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GÓRKACH

Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich było wcześniej
w bibliotece ze swoimi rodzicami bądź starszym rodzeństwem, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i czytelni. Dowiedziały się jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować.
Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. Zainspirowani pięknym Babim Latem jakie mamy, porozmawialiśmy o Jesieni.
Były zagadki i wyklejanki. Dzieci świetnie sobie poradziły, powstał piękny obrazek z całą gamą jesiennych kolorów.
Na koniec pani bibliotekarka poczęstowała wszystkich pysznymi jabłkami, które są pysznym i zdrowym darem jesieni. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmiechem na twarzy książki, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci do biblioteki, aby móc się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.
S. Szałajko

19.10.2017
KIERMASZ KSIĄŻKI

 

„…dziecko musi mieć w otoczeniu ludzi czytających. Już maluchom należy pokazywać książki, to nie może być obcy przedmiot, a litery nie mogą być tajemniczymi znakami. Książka musi być w zasięgu wzroku, najlepiej jeśli jest w rękach rodzica.”Barbara Gawryluk (z książki Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia)
Wielu ludzi choć umie czytać - nie czyta. Dlaczego...? Ponieważ nawyk czytania i miłości do książek musi powstać
w dzieciństwie.
Wychodząc naprzeciw uczniom - młodym czytelnikom, rodzicom oraz nauczycielom podczas kiermaszu w naszej szkole można było właśnie spotkać się z książką… Promocją kiermaszowej książki zajęły się uczennice kl. III gimnazjum: Milena Mazur oraz Małgorzata Piecuch.
Z pewnością korzyści płynące z czytania dzieciom i przez dzieci są niezaprzeczalne. Czytanie rozwija wyobraźnię dziecka, wzbogaca słownictwo, wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dziecka, uczy samodzielnego myślenia, koncentracji, kształtuje pozytywne postawy i zachowania, uwrażliwia.
Dorota Długosz

18.10.2017
KONKURS PLASTYCZNY "ŚWIEŻAK"

W ramach realizacji programu „Owoce w szkole” 18.pażdzienika 2017r. w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny „Świeżak”. Uczestniczyło w nim 8 dzieci z oddziału przedszkolnego 05 oraz 20 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Do realizacji swoich pomysłów dzieci często angażowały całe swoje rodziny. Prace konkursowe wzbudziły podziw nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej. Do rozstrzygnięcia konkursu zaproszono jury w składzie: dyrektor Karol Stankiewicz oraz pani Dorota Długosz i pan Ryszard Piecuch. Po trudnej naradzie wybrano 3
prace finałowe oraz 4 wyróżnienia tj.
1 miejsce - Fabian Rodzinka z oddziału 05
2 miejsce - Wiktor Lorenc z kl. 3
3 miejsce - Paweł Cichoń z kl. 3
Wyróżniono prace: Mileny Chmielewskiej i Julii Bani z kl.3 oraz Mileny Kowalczyk z oddziału 05  i Jakuba Witka z kl. 2. Wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli też oddać swój głos na jedną wybraną pracę. Po zliczeniu wszystkich głosów nagrodę publiczności otrzymała Amelia Graboń – Hafid z kl.1. Wszyscy finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody natomiast pozostali uczniowie dostali pamiątkowy dyplom oraz nagrody pocieszenia.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz tym, którzy współpracowali ze mną przy realizacji konkursu.
Elżbieta Biega

13.10.2017
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzieci rodzą się ze skrzydłami,
Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.

 

To motto stało się przewodnią myślą tegorocznego Dnia Nauczyciela w naszej szkole. Tradycyjnie już nad przygotowaniem uroczystości czuwał wraz ze swoim opiekunem samorząd szkolny.
Początkowa część uroczystości miała podniosły charakter, dzień ten nazywany potocznie Dniem Nauczyciela jest bowiem przede wszystkim upamiętnieniem powstania Komisji Edukacji Narodowej. Został więc wprowadzony sztandar szkoły oraz odśpiewany hymn Polski. Następnie dyrektor przywitał przybyłych na uroczystość gości- emerytowanych nauczycieli - dyrektorów Pana Bronisława Przyczynka oraz Panią Aleksandrę Lubecką jak również wszystkich świętujących ten dzień nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Następnie wręczył wybranym nauczycielom Nagrody Dyrektora.
Dalszą część  uroczystości poprowadzili w sposób humorystyczny uczniowie tworzący samorząd szkolny. Część artystyczną rozpoczął chór szkolny piosenką, "Nauczyciel dobrze wie", a następnie uczniowie przedstawili scenki
z wybranych lekcji: języka polskiego, godziny wychowawczej i biologii, które pozwoliły zrozumieć co muszą często znosić nauczyciele, ile muszą mieć cierpliwości i jak trudna jest ich praca. Ale tego dnia nawet największe urwisy przepraszały i składały życzenia:
Zapomnijcie o wybrykach i wyskokach,
o tym, co zepsuliśmy w mgnieniu oka,
przepraszamy za te figle, za te psoty,
przepraszamy za problemy i kłopoty,
przepraszamy za te wszystkie przykre dni,
pamiętajcie, że co złego to nie my,
Dziś błagamy o chwileczkę zapomnienia,
i prosimy Was, przyjmijcie te życzenia…

Samorząd zadbał również o kwiaty, a grupa plastyczna przygotowała karteczki w kształcie biedronek, które znalazły w kwiatach swoje miejsce.

11.10.2017
WYCIECZKA PRZĄDKI/ODRZYKOŃ/KORCZYNA/KROSNO. KLASY IV I V SP


- Rezerwat Przyrody Prządki [Wikipedia]
- Szlak przy Zamku Kamieniec
- Zamek Kamieniec
-"Fabryka Czekolady" w Korczynie
- Krosno Rynek
- McDonald's Krosno
- Galeria VIVO Krosno
Opiekunowie: P.Szałajko i W.Korfanty

06.10.2017
NOC NAUKI W KROŚNIE

6 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Nocy Nauki" zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie. 24-ro osobowa grupa uczniów wyraziła chęć wzięcia udziału w tym naukowym spotkaniu. Byli to uczniowie 5 i 7 klasy szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. W tym niezwykłym wydarzeniu towarzyszyli uczniom nauczyciele p. Anna Szczęsna oraz p. Agnieszka Cecuła.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18.00 i trwało do 21.00. W tym czasie uczniowie mieli okazję uczestniczenia
w ciekawych warsztatach i laboratoriach tj.:
Zabawa Z informatyką, Bystra woda, Czy wiesz, co jesz - jak czytać etykiety?, Doświadczenia przyrodnicze, Jaka siła zniszczy beton?, Gorączka złota w PWSZ, Pracowite bakterie w środowisku, Dlaczego płynie prąd? - sprawdź, czy jesteś elektryczny, Zaczarowany świat chemii, Czy dom zbudowany na piasku to zły pomysł?.
Udział w w/w warsztatach i laboratoriach pozwolił uczniom na odkrywanie tajemnic świata nauk ścisłych. Podczas tego spotkania uczniowie mogli pogłębić swoją dotychczasową wiedzę o nowe, bardzo często ciekawe informacje. Mieli okazję obejrzenia laboratoriów chemicznych oraz ich wyposażenia. Obejrzane pokazy, ciekawe doświadczenia chemiczne, możliwość „przeniesienia się w wirtualny świat" oraz możliwość dotknięcia okazów różnych gatunków roślin rozbudziły w nich chęć poznawania świata nauki i dzielenia się jej tajnikami z innymi.
„Posiadanie wiedzy to za mało. Musimy ją wdrażać w życie. Chęci to również za mało. Musimy działać..."/Bruce Lee/
Powyższy cytat niech będzie zaproszeniem zarówno dla nauczycieli jaki i uczniów do zaangażowania się
w przygotowanie „Wieczoru Nauki - Górki 2018", który odbędzie się w naszej szkole. Niech będzie inspiracją
do podejmowania nowych, czasami zaskakujących wyzwań naukowych...
A.Cecuła

 

1. Nasza uczennica VIII w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Indywidualnych zawodach Lekkoatletycznych.
Agnieszka Knurek uczennica VI klasy  w zawodach powiatowych w skoku w dal zajęła III miejsce z wynikiem 3,78 m dało jej to awans do zawodów wojewódzkich.
26 września na stadionie Resovi w Finale Wojewódzkim w drugim skoku ustanawia swój rekord życiowy 4,18 m
i plasuje się na VIII miejscu.
W ścisłym finale nie poprawiła swojego wyniku i ostatecznie broni swoją VIII pozycję.
Gratulujemy sukcesu naszej uczennicy
2. Barbara Futyma w II Korczyńskim Biegu i Nordic Walking do Prządek 23.09.2017
w swojej kategorii zajęła I miejsce. Gratulujemy
3. 14 września 2017r. w Brzozowie odbyło się Powiatowe podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2016/17.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęli wysokie VII miejsce.
Indywidualnie została nagrodzona uczennica klasy IV Klaudia Futyma za osiągnięte VII miejsce w szachach indywidualnych w Finale Wojewódzkim,
ponadto nasza drużyna chłopców została wyróżniona za IV miejsce w Finale Wojewódzkim w unihokeju.
Paweł Szałajko nauczyciel wychowania fizycznego otrzymał indywidualne wyróżnienie za wkład w rozwój sportu dzieci i młodzieży.
Więcej tutaj

28.09.2017
DYSKOTEKA SZKOLNA - ORGANIZATOR SU

W czwartek 28 września Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę z okazji Dnia chłopaka. Uczniowie mile spędzili czas tańcząc oraz biorąc udział w przeróżnych grach. Opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Halina Drzumska, p. Dorota Długosz oraz p. Waldemar Korfanty. Również ks. Michał Szubra ciepło został przywitany przez uczniów i zaproszony do wspólnej zabawy.

22.09.2017
WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

MAMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI!

Życie szkoły kształtują w przeważającej mierze sami uczniowie. To od nich zależy czy miejsce, w którym przebywają większość dnia tętni życiem i jest drugim domem, czy też pobyt w szkole jest tylko formalny. Wybory samorządowe w szkole to jedna z form aktywności społecznej, w której ujawniają się zdolności organizacyjne uczniów oraz poziom rozwoju całej społeczności uczniowskiej.
I w naszej szkole w piątek 22 września odbyły się wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego.
Szkolna Komisja wyborcza złożona z przewodniczących poszczególnych klas czuwała nad przebiegiem wyborów, które odbyły się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

Po prawie stuprocentowym zaangażowaniu uczniów w głosowanie komisja policzyła głosy a następnie ogłosiła wynik: Przewodniczącą Samorządu została: Amelia Jonarska uczennica klasy III oddziału gimnazjalnego.
W dniu wyborów zarząd (złożony z wybranych wcześniej uczniów- po dwóch z każdej klasy oraz Rady Zarządu czyli przewodniczących poszczególnych klas) przydzielił pomiędzy siebie poszczególne funkcje:
Zastępca przewodniczącego: Barbara Futyma
Skarbnik: Maciej Futyma
Sekretarz: Magdalena Piotrowska, Celina Winczowska
Zawiązane zostały również sekcje:
Redakcyjna: Martyna Florek, Anita Florek, Konrad Ruchlewicz,
Dekoracyjna: Weronika Czechowska, Sara Milczanowska, Karina Jonarska, Gabriela Śliwiak, Kamila Wolanin Wolontariatu: Elżbieta Florek, Jolanta Wójcik, Zuzanna Wójcik, Norbert Witek,
Odpowiedzialnymi za losowanie „Szczęśliwego Numerka”: Agatha Bednarczyk, Kacper Haduch
Zarząd wybrał również opiekuna: Dorotę Długosz

21.09.2017
SPOTKANIE Z RODZICAMI

20.09.2017
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 wrzesień zbliża się od najmłodszego, aż po starszaka wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”
20 września 2017r. 4, 5 i 6 latki wspólnie obchodziły Dzień Przedszkolaka.
W tym dniu dla milusińskich zorganizowano wiele zabaw i atrakcyjnych niespodzianek. Były wspólne tańce i zabawy integracyjne przy muzyce.
Dzieci również podzieliły się wiedzą, jak być dobrym przedszkolakiem. Bawiły się własnoręcznie wykonanymi balonami. Każdy przedszkolak otrzymał medal i słodki upominek. Zabawom tego dnia nie było końca.
Wspólnie spędzony dzień był udany i sprawił dzieciom wiele radości, uśmiech na ich twarzach świadczył o wspaniałej zabawie.
S.Szałajko

AKCJA "ZBIERAMY ZNICZE"

W naszej szkole trwa akcja zbierania zniczy, które zostaną przewiezione na cmentarze w Samborze i Dobromilu na Ukrainie. Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Prosimy o przynoszenie zniczy do 30.09.2017

18.09.2017
ODPUST PARAFIALNY

18 września odbyły się w parafii Górki uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona parafii w Górkach, a także ministrantów oraz polskich dzieci i młodzieży.
W tym dniu nie było lekcji tylko zajęcia religijne. Dzieci i młodzież oglądały filmy religijne oraz zaznajamiały się z postacią Św. Stanisława Kostki, co było zwieńczone konkursem plastycznym. Młodsze dzieci – „zerówkowicze”
i klasy 1-5, kolorowały różnymi technikami rysunki przedstawiające obrazy z życia Świętego, starsi wykonywali rysunki na podstawie lektury dziejów Jego życia.
Po zajęciach w szkole, uczniowie z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami, kolumną uformowaną za szkolnym sztandarem, udali się do kościoła na odpustową Mszę świętą.

15.09.2017
AKCJA "NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE"

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie naszej szkoły włączyli się w Akcję Sprzątania Świata – Polska, tym razem pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.
Wydawałoby się oczywistą rzeczą, zwłaszcza po wieloletnim uczestniczeniu w w/w akcji, szkolnych programach i selektywnej zbiórce odpadów prowadzonej w Gminie Brzozów, że temat ten nie stanowi wielkiego problemu. Niemniej jednak, w trakcie sprzątania „naszego małego świata” okazało się, że zakwalifikowanie zebranych śmieci do konkretnych surowców, dla wielu nie jest takie proste.
By objąć akcją jak największy obszar Górek, naszym uczniom zostały przydzielone rejony o rozległości dostosowanej do danej klasy. Tak więc uczniowie najmłodsi „penetrowali” teren najbliższego otoczenia szkoły – boiska, plac zabaw, siłownię i parking, a starsze bardziej odległe rejony, od cmentarza cholerycznego poczynając na cmentarzu
wojennym i stadionie sportowym kończąc. Oczywiście teren wsi pomiędzy tymi skrajnymi położeniami wymienionymi powyżej, również został posprzątany.
Zebrane odpady zostały posegregowane do kolorowych worków zgodnie z ich przeznaczeniem: niebieskie – makulatura, żółte – plastik i drobny metal, czarne – pozostałe odpady (tzw. zmieszane). Worki zostały złożone w trzech punktach, do odbioru przez organizatora Akcji Sprzątania Świata w gminie – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie.

04.09.2017
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

08.00 - Msza Święta w kościele parafialnym w Górkach;
09.15 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w budynku szkoły (sala gimnastyczna)

02.09.2017
BIEGI RODZINNE NA OTWARCIE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W BRZOZOWIE

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? MEN

ARCHIWUM 2016/2017 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2015/2016 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2014/2015 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2013/2014 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2012/2013 {TUTAJ LINK}
ARCHIWUM 2011/2012 {TUTAJ LINK}

Copyright W.Korfanty & R.Piecuch